Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Proseminariet är en kurs med två huvudmål:
(1) Att öva studentens självständiga förmåga att handskas med
frågeställningar och begreppsapparater. (2) Att öva studentens
förmåga att skriva vetenskapligt, dvs avgränsa ett problem, hitta
lämpliga källor och lämpliga metoder samt rapportera dessa och
sina reslutat på ett systematiskt sätt.

Läranderesultat

Efter att framgångsrikt ha avklarat kursen skall studenten ha
uppnått följande:
(1) Förmåga att kritiskt granska vetenskapliga texter som
behandlar mediefrågor
(2) Skicklighet att argumentera kring frågeställningar och upplägg
av vetenskapliga texter.
(3) Skicklighet att själv formulera frågeställningar och behandla
dem enligt principerna för akademiskt skrivande.
(4) Ha formulerat ett idépapper (en preliminär forskningsplan) för
examensarbete och
slutproduktion.

Innehåll

Öva problemformulering, rapportering och kritisk diskussion.
Kursen är en förutsättning för deltagande i examensseminarium
och tillstånd till examensarbete samt slutproduktion.

Förkunskaper

Svenska M1-M3.
Minst 10 sv studier i 300 alternativa yrkesstudier.

Mer information

Obligatoriskt deltagande (80%)

Kursen kan inte tenteras.

Litteratur

t.ex.
Runa Patel, Forskningsmetodikens grunder: att planera,
genomföra och rapportera en undersökning
Siv Strömquist, Uppsatshandboken
Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
  • Självstudier - 50 timmar
  • Seminarier - 15 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 125 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 125 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Presentation av preliminär
forskningsplan. Ge
feedback på
forskningsplaner.

Examinationskrav

80 % närvaro
- Leverera olika skrivuppgifter som relaterar till forskningsplanen
- Skriva och presentera ett idépapper (preliminär forskningsplan)
för examensarbetet (2-3s)

Lärare

  • Nåls Jan
  • von Hertzen Maria

Examinator

Nåls Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Period 3

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning