Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förse dig med färdigheter att konkret starta ett litet, innovativt företag och skillnader mellan olika företagsformer. Du skall också känna till den egna branschens finansiella mekanismer och lönsamhet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha förståelse för företagande och entreprenörskap genom att i den ekonomiska verksamheten ha
kunskap om lönsamhet, företagets penningrörelse, redovisningens roll, grunderna av periodiseringar samt resultat- och balansräkningens uppbyggnad och gällande företagande ha kunskap om ekonomiskt kunnande från affärside till företagsverksamhet

 • känna till arbetslivets verksamhetsformer och kunna verka i en arbetsgemenskap
 • känna till och kunna tillämpa lagar inom arbetslivet
 • känna till huvudprinciperna för organisationernas verksamhet och ledning och ha
  beredskap för att leda arbete
 • känna till de samhälleliga och ekonomiska kopplingarna inom organisationer som är
  verksamma i den egna branschen
 • kunna utvärdera arbetsgemenskapens verksamhet samt planera, organisera och utveckla verksamheten i arbetslivets föränderliga situationer

Innehåll

Olika företagsformer och risk förbunden med varje företagsform, produktutvecklingsmetoder, The Business Model Canvas, affärsplan, olika skatter och företagares socialskydd.

Förkunskaper

Studenten skall ha helheten Kulturbranschen godkänd

Kursen ersätter följande kurser

Icke relevant

Mer information

Obligatorisk närvaro

Litteratur

Guide- Becoming and Entrepreneur in Finland, Finnish Enterprise Agencies, Suomen Uusyrityskeskukset 2011
www.uusyrityskeskus.fi Extern länk.

Karwowski W., Soares M.och Stanton N.(2011): Human Factors and Ergonomics in Consumer
Product Design, Methods and Techniques,
CRC Press, New York, valda delar

Business Model Generation
http://www.businessmodelgeneration.com/canvas Extern länk

Föreläsningsmaterial och artiklar enligt anvisning.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 32 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Självstudier - 33 timmar
 • Nätbaserade - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs utförande av kursuppgifter och uppgörande av en affärsplan

Lärare

Bäck Maria

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning