Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att få grunderna i design för olika
medier och få en insyn i en design process som helhet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs känner studerande till de centrala skillnaderna
mellan grafisk produktion för webb vs print samt vet vilka verktyg
som används för vilka produktioner.

Innehåll

 1. Webb design
 2. Photoshop
 3. Illustrator
 4. InDesign

Förkunskaper

Kursen ersätter följande kurser

Litteratur

Tas upp under kursen.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 80 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 80 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:
Examination 1: Avslutade projekt 40%
Examination 2: Uppgifter och presentationer 20%
Examination 3: Deadliner 20%
Examination 4: Närvaro 20%

Vikten ligger på utfört arbete enligt angiven deadline. Frånvaro
utan anmälan drar ner vitsordet ägen om alla uppgifter är
inlämnade inom utsatt tid.

Lärare

 • Törnqvist Jutta
 • Öhman Elisabeth
 • Tolonen Liisa

Examinator

Törnqvist Jutta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-12-31

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning