Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

It 2001 - 2004 - Nätverk master

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

4 sp

Kompetensmål

Grundkunskap och grundfärdigheter i datornätverkens datasäkerhet

Läranderesultat

Förmåga att analysera datasäkerheten i datorsystem och datanät, förmåga att konfigurera och programmera säkra datorsystem och datanät samt färdigheter att finna och förverkliga lösningar på datasäkerhetsproblem.

Innehåll

Datasäkerhetshot

 • intrång
 • avlyssning
 • skadegörelse
  Datasäkerhetsadministration
 • datsäkerhetspolicy
 • hantering av risker och sårbarhet
 • upptäckt av intrång och hantering av intrångsförsök
 • användarskolning
 • datasäkerhetsstandarder
  Antivirusskydd
  Brandmurar
  Kryptografi
 • teoretiska grunder
 • kryptografiska algoritmer och protokoll
 • hantering av krypteringnycklar (KDC, certifikat, PKI)
  Datasäkerhetsprogramvara
 • Säker fjärrinloggning och säkra nätförbindelser (SSH)
 • Virtuella Privatnät (VPN) och IPSec
 • Transport Layer Security/Secure Sockel Layer (TLS/SSL)
 • TLS/SSL-baserad programvara (skyddad webb, säkra epostklientprogram, mm.)
 • Säker epost (PGP, S/MIME)
 • Elektronisk handel
 • Säker nätverksadministation, säker DNS, säker tidssynkronisering (NTP)
 • hårdvara/programvara i kryptografiska chip-moduler (smartkort, SIM-kort, USB-moduler, etc.)
 • utveckling av säker programvara
  Säkerhet i trådlösa och mobila datanät

Förkunskaper

Nätverksprotokoll, Applikationer och nätverkspogrammering

Kursen ersätter följande kurser

Sådana kurser finns ej

Mer information

varje inlämningsuppgift har ett sista datum för inlämnande på kursens hemsida

Litteratur

Stallings, W.: "Cryptography and Network Security,Principles and Practice", Third Edition, Prentice-Hall, USA, 2002, ISBN 0-13-111502-2(En tidigare upplaga av denna bok har utsetts till bästa datatekniska lärobok i en tävling i USA år 1999. Boken har en egen www-hemsida, där bl.a. publiceras ett rikligt urval av högklassigt utbildningsmaterial i tillämpad kryptografi - An earlier edition of this book is winner of the 1999 TEXTY award in USA for the best computer science and engineering testbook. The book has an own www home page with high quality educational material in applied cryptography.

Viega, J. and McGraw, G.: "Building Secure Software" Addison-Wesley, USA, 2002, ISBN 0-201-72152-X

På webben publicerat material (se kursens hensida)/Material published on the web (see home page of the course)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 30 timmar
 • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 120 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 30 timmar
 • Varav schemalagda studier: 90 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Pulkkis Göran

Examinator

Pulkkis Göran

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

januari-maj (vårterminen)

Examinationsformer

 • 2006-05-24 - Tentamina
 • 2006-05-24 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning