Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursen ger en övergripande bild av utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Framsteg inom IKT kan möjliggöra företagstjänster med ekonomiska, ekologiska och sociala fördelar genom användandet av exempelvis "cloud computing" och "green computing". Studerande kommer att undersöka fallstudier inom IKT-utveckling i syfte att skapa sig en ram för att utforska den strategiska utvecklingen, praktiska användning och utvärdering av nyttan från att ta i bruk ny teknologi i ett företagsklimat.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att individuellt kunna analysera och evaluera effektiviteten hos ny teknik som tas i bruk i företagsvärlden. Studeranden bör även kunna framställa en rapport som analytiskt beskriver evalueringen.

Innehåll

1. Introduktion - ett teoretiskt perspektiv på framsteg inom IKT
2. Cloud Computing
3. Grön IT
4. Nätverksutvecklingen mot NGN
5. Web 2.0 och 3.0
6. Intelligenta webbtjänster
7. Kulturell konvergens

Förkunskaper

Kursen är anpassad till ingenjörsstuderande med avlagda praktikstudier inom IT.

Kursen ersätter följande kurser

JEE i praktiken

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 23 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkända inlämnade arbeten enligt tidtabell som meddelas under kursens gång, samt avklarad sluttent (40% för godkänt).

Lärare

Westerlund Magnus

Examinator

Westerlund Magnus

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2010-04-01

Examinationsformer

 • 2012-03-22 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning