Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

It 2001 - 2004 - Programmeringsmetodik

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Läranderesultat

Kunskaper om objektorienterade modelleringsspråket UML. Förmåga att dokumentera objektorienterade program (C++, Java, mm.) med visuella UML verktyg.

Innehåll

Introduktion till UML

 • historik
 • systemutvecklingsprocessen
 • klass- och objektbegreppet
 • grafiska element
 • verktyg
  UML diagram
 • användningsfall
 • klass- och objektdiagram
 • sekvens- och aktivitetsdiagram
 • komponent- och samarbetsdiagram
 • fördelningsdiagram
  UML-metamodellen
  Återanvändmönster

Förkunskaper

Objektorienterad programmering (C++)

Kursen ersätter följande kurser

UML VERKTYG

Mer information

Rapporter och inlämningsuppgifter har sista datum för inlämning.

Litteratur

Martin Fowler with Kendall Scott : UML Distilled, second edition, Addison-Wesley, 2000

Lars Mathiassen, Andreas Munk-Madsen, Peter Axel Nielsen och Jan Stage : Objektorienterad analys och design, Studentlitteratur, Sverige, 2001

Mats Apelkrans och Carita Åbom : OOS / UML En objektorienterad systemutvecklingsmodell för processororienterad affärsutveckling, Studentlitteratur, Sverige, 2001

Grady Booch, James Rumbaugh and Ivar Jacobsen : The Unified Modeling Language User Guide, Addison-Wesley, USA, 1999

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Examinator

Hanne Karlsson

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • 2007-04-10 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning