Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Ge studenterna grundkunskaper i operativsystemets
funktion samt praktiska färdigheter i installation,
användning och administrering av Linux-datorer.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenterna känna
till:

- operativsystemets funktion
- säkerhetsriskerna när en dator uppkopplas till
ett nätverk

samt kunna:

- installera och administrera Linux-datorer
- installera program
- använda kompilatorer
- konfigurera en Linux-dator både genom att
använda grafiska och tekstbaserade verktyg
- programmera och utnyttja enkla skript
- sätta upp säker datakommunikation

Innehåll

Operativsystemets funktion:
- Operativsystemarkitekturer
- Processer och processhantering
- Minneshantering
- Drivrutiner
- Filsystem
- Säkerhet

Användning av Linux
- Användning av komandotolken
- Hantering av processer
- Filhantering
- Användarhantering
- Bash-skript
- Boottladdare
- Startskript
- Driftsnivåer
- Allmänt om Linux och datasäkerhet

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Operativsystemet Unix

Litteratur

Handouts.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 24 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 69 timmar
  • Praktik - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

En praktisk och en teoretisk tent

Lärare

  • Karlsson Jonny
  • Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Shcherbakov Andrey

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-12-21

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning