Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att repetera och fördjupa grundläggande färdigheter i aritmetik samt valda delar av algebra och geometri.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha grundläggande matematiska färdigheter inom aritmetik, algebra och geometri som förutsätts i fortsatta studier och i yrkeslivet.

Innehåll

Aritmetik
Introduktion till algebra
Potenser och logaritmer
Algebraiska uttryck och ekvationer
Grafritning
Linjära ekvationer och ekvationssystem
Polynomekvationer
Trigonometri
Geometri
Talföljder och serieutvecklingar

Förkunskaper

Mycket goda kunskaper i grundskolans (högstadiets) matematik eller goda kunskaper i gymnasiets korta matematik.

Kursen ersätter följande kurser

2009, Elementär matematik

Litteratur

K. A. Stroud: Engineering Mathematics, 6e

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 30 timmar
  • Självstudier - 73 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 73 timmar
  • Varav schemalagda studier: 60 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinationskrav

Godkänd tentamen. Godkänd prestation i Repetitionskurs i matematik är en förutsättning för registrering av vitsord i denna kurs.

Lärare

Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2012-04-11 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning