Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Informationsteknik - System- och applikationsprogram

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

1 sp

Läranderesultat

Ge den studerande fördjupad kunskap i hur man använder skolans arbetsstaioner (PC) och skolans LAN-nät utgående både från Windows och LINUX-plattform. Kursen skall också ge studerande tillfälle att bekanta sig med programvara som finns i skolans datorer.

Innehåll

Windows XP
LINUX Slackware och KDE
Nyttoprogram
Applikationsprogram

 • tabellräkningsprogram
 • ordbehandlingsprogram
  Skanner
 • bild- och textläsning
  Lokalnät
 • att utnyttja resurser och tjänster som bjuds ut på skolans lokalnät
  Internet
 • elektronisk post, nyhetsgrupper,
 • sökning på Internet, biblioteksdatabaser
 • filöverföring
 • nätetikett

Förkunskaper

Inga

Mer information

Föreläses som intensivkurs i början av höstterminen (september-oktober)

Litteratur

Kursmaterial i elektronisk form

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Övningar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Karlsson Hanne

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning