Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att studenten förstår vikten av att beakta moraliska aspekter av beslut innom affärslivet.

Läranderesultat

Medvetenhet om att affärslivets etiska dimensioner.

Innehåll

Analys och diskussion av etiska problem.

Förkunskaper

Markandsföring, Redovisning, juridk, ledarskap.

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Obliagtorisk nävaro.

Litteratur

Larmer R. A. 2007 Ethics and the Conduct of Business. West Publishing.

Boatright J. R. 2008. Ethics and the Conduct of Business. West Publishing.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 50 timmar
 • Självstudier - 53 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 103 timmar
 • Varav schemalagda studier: 30 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner
 • Uppsatser

Lärare

Eldon Sveinn

Examinator

Eldon Sveinn

Kursens hemsida

None

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Will be given during the first session. The course will be taught during Period 1

Examinationsformer

 • 2010-10-21 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning