Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hagel 2001 - 2004 - Senior citizens in the society, specific topics

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

1 sp

Läranderesultat

Målet är att studerande blir förtrogen med och övar vetenskaplig argumentation

Innehåll

Seminarier 6-7 gånger per läsår

Litteratur

Arcadas writers guide and instructions for thesis projects

Studieaktiviteter

  • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 20 timmar
  • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 40 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 20 timmar
  • Varav schemalagda studier: 20 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Demonstrationer och presentationer

Examinator

Lejonqvist Gun-Britt

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2006-12-18 - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning