Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hagel 2001 - 2004 - Senior citizens in the society, specific topics

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

1 sp

Litteratur

Bowling, A. 1998. Research Methods in Health. Investigating Health and Health Services. Trowbridge : Redwood Books ISBN 0-335-19885-6 (Chosen parts)

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 16 timmar
  • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 8 timmar
  • Självstudier - 16 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 40 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 16 timmar
  • Varav schemalagda studier: 24 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Examinator

Lejonqvist Gun-Britt

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2006-12-18 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning