Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hagel 2001 - 2004 - Gerontechnology

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Läranderesultat

The student develops a vision about the role of technology as a means of maintaining or improving the functional independence and the quality of life of the ageing individual.

Innehåll

General introduction, 1 cu
User friendly Design, 1 cu
Areas of Gerontechnology , 1 cu
Product Development, 1 cu
Marketing, 1 cu

Förkunskaper

Gerontology 12 cu

Litteratur

Harrington, T. & Harrington, M. 2000. Gerontechnology. Why and How. Eindhoven: Herman Bouma Foundation for Gerontechnology.
ISBN 90-423-0107-4

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Seminarier
  • visits

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Frank Kristina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning