Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hagel 2001 - 2004 - Gerontechnology

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

6 sp

Läranderesultat

The student

  • becomes acquainted with existing gerontechnological solutions
  • is trained to co-operate in questions of (multiprofessional) gerontechnological development
  • is trained to supervise clients in finding and using aids which promote an independent functional ability and/or well-being

Innehåll

Practical training

Förkunskaper

Gerontechnology, theoretical studies

Mer information

03 hag Spring 2005:
Practical training in gerontechnology: 18.4-13.5-05

Studieaktiviteter

Supervised practical training

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Ingen tentamen

Examinator

Frank Kristina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning