Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hagel 2001 - 2004 - Geriatrics, geriatric care and rehabilitation

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

1 sp

Läranderesultat

The student has:

Innehåll

Emergencies, acting and examination, resuscitation, illness, bleeding, head and faceinjuries, fractures, poisoning, burns, wounds, attack of illness, practical application

Litteratur

Webb, M.1999. First Aid Manual. Emergency procedures for everyone at home, work, or at
leisure. London: Dorling Kindersley Limited. 7th edition. ISBN 0-7513-0707-6

Studieaktiviteter

 • Arbete i simulerad miljö
 • Basgruppsarbete
 • Demonstrationer
 • Föreläsningar
 • Grupparbeten
 • Handledning
 • Inlämningsuppgifter
 • Laborationer
 • Presentationer
 • Produktioner
 • Projektarbete
 • Seminarier
 • Skriftlig rapport
 • Studiebesök
 • Tematräff
 • Övningar
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Demonstrationer

Examinator

Sundell Solveig

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

27.02.2006 12:45 - 16:30 E488 (Kliniskvård)
07.03.2006 09:15 - 12:00 E488 (Kliniskvård)
08.03.2006 09:15 - 12:00 E488 (Kliniskvård)
09.03.2006 09:15 - 12:00 E488 (Kliniskvård)
10.03.2006 09:15 - 16:00 E488 (Kliniskvård)

Kurs och studieplanssökning