Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att skapa förståelse för de förändringar i människokroppen som sker med åldern och berdeskap att observera friska kroppsfunktioner.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara förmögen att
- känna igen och namnge människokroppens olika organ och beskriva de normala friska kroppsfunktinerna
- förstå och beskriva de åldersrelaterade förändringarna som sker i kroppen och förstå de konsekvenser som de innebär för den åldrande människan
-kunna identifiera åldringars friska kroppsfunktioner, uppmuntra hälsobefrämjande kroppsaktiviteter och förebygga skador.

Innehåll

Människans anatomi och fysiologi.
Åldersförändringar i människokroppen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs

Litteratur

Digiovanna,A.G. 2000. Human aging biological perspectives. McGraw-Hill Higher Education.ISBN 0-07-292691-0
Tilläggsliteratur:
Brocklehurst, J. 1998. Textbook of Geriatric Medicine and Gerontology. Saunders Pub. ISBN 0-443-02696-3.
Hampton, K. 1997. The Biology of Human Ageing. Brown Pub.
ISBN 0-697-13783-X

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 35 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 10 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 10 timmar
  • Självstudier - 68 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 78 timmar
  • Varav schemalagda studier: 55 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Tentamina

Examinationskrav

Godkänd tentamen i Biologiskt åldrande

Lärare

Tillman Ilse

Examinator

Tillman Ilse

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2010-12-13 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning