Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hagel 2001 - 2004 - Basic professional studies

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

0 sp

Läranderesultat

  • students will get to know the most important information sources as libraries, data bases, internet
  • students are able to plan and perform information retrieval

Innehåll

Introduction to libraries.
information retrieval in theory and practice

Mer information

Schedule:
First year 0.5 cu/0.75 ECTS
8.9.04, 13.15-16.00 library visit
12.10.04, 13.15-15.00
3.11.04, 14.15-16.00
additional individual tutorials

0.5 cu in the second academic year

Litteratur

will be reported

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Ingen tentamen

Examinator

Hortling Sonja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning