Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Polymerprodukttillverkning 2005 - Fysik och kemi

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Ge grundläggande kunskaper i vätskefysik, värmelära, gasernas fysik, termodynamik och laddningarnas fysik.

Läranderesultat

Studerande skall förstå fysikens lagbundenheter samt
behärska termodynamikens och ellärans elementära
begrepp och tillämpningar.

Innehåll

 • behandling av mätresultat
 • hydrostatik och -dynamik
 • värmelära
 • termodynamikens huvudsatser
 • värmeöverföring
 • luftens fuktighet
 • ellärans grundstorheter
 • elektrostatik, kondensatorns egenskaper
 • likströmskretsar och lösning av dem
 • elströmmens kemiska verkan
 • alstring av växelström
 • lösning av enkla växelströmskretsar

Förkunskaper

Fysik 1, elementär matematik och förmåga att
använda kalkylator

Kursen ersätter följande kurser

Fysik 2

Litteratur

Föreläsningsanteckningar och räkneövningar.
Young & Freedman: University Physics, 10th edition, Addison & Wesley 2000

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Övningar
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Nylund Christer

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning