Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Automation (el 2004) - Matematik (el)
 • Telekommunikation (el 2004) - Matematik (el)
 • It 2001 - 2004 - Matematik
 • Medieteknik 2001 - 2004 - Matematik

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Att utveckla den logiska tankeförmågan och förståelsen av matematiska begrepp samt ge förmåga att utnyttja matematiska principer, metoder och hjälpmedel.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande

 • kunna skilja mellan en talföljd och en serie
 • kunna formulera och lösa problem som innehåller aritmetiska och geometriska serier
 • linjärisera funktioner mha första ordningens Taylorpolynom
 • approximera en funktion kring en punkt mha Taylor- och Maclaurinutvecklingar
 • kunna avgöra om en funktion är periodisk
 • kunna avgöra om en funktion är udda eller jämn
 • bestämma Fourierserieutvecklingen till en funktion
 • bestämma Fouriertransformen till en funktion
 • känna till olika egenskaper hos Fouriertransformen

Innehåll

Talföljder och serier

 • talföljder
 • aritmetiska och geometriska serier med tillämpningar
 • linjärisering av funktioner mha första ordningens Taylorpolynom
 • Taylor- och Maclaurinserieutvecklingar
  Fourieranalys
 • introduktion
 • periodiska funktioner
 • udda och jämna funktioner
 • Fourierserier
 • Fouriertransformen
 • egenskaper hos Fouriertransformen
 • Spektra

Förkunskaper

Matematik 1, Matematik 2

Litteratur

Håkan Lennerstad: Serier och transformer, Studentlitteratur, Sverige, 1999

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 30 timmar
 • Självstudier - 25 timmar
 • - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 80 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 35 timmar
 • Varav schemalagda studier: 45 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning