Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet är en tillräckligt god kunskapsbas för
att ge dig
handlingsberedskap och förmågan att
självständigt bära ansvar i
ditt yrkesliv.

Läranderesultat

Efter denna kurs förväntas du kunna

- förklara etiologin
- beskriva symptom, sjukdomsförlopp med
eventuella
komplikationer och prognos
- beskriva de vanligaste diagnostiska metoderna
- beskriva de vanligaste
behandlingsalternativen, dess
verkningsmekanismer, risker, bieffekter samt
interaktioner

angående de vanligaste inremedicinska
sjukdomarna.

Innehåll

Epilepsi
Cerebrovaskulär sjukdom
Parkinson
Astma
COPD
Hypertension
Hjärt- och kärlssjukdom
Diabetes
Urinvägsinfektion och pyelonefrit
Hepatit
Anemi och trombocytopeni
Reumatoid artrit
Leukemi

Förkunskaper

Studenten måste ha avklarat kursen i anatomi och
fysiologi

Litteratur

Hittas på läroplatformerna Skhole och ItsLearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 8 timmar
 • Självstudier - 52 timmar
 • Nätbaserade - 75 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Tentamen genomförs på itsLearning

Examinationskrav

Godkänd sluttentamen

Lärare

 • Tillman Ilse
 • Villikka Denise

Examinator

Tillman Ilse

Antal kursplatser

Ingen begränsning (139 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

enligt ItsLearning

Omtentamensdatum

 • 2020-03-20
 • 2020-04-24

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • 2019-02-24 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-02-24 08:45 - 10:15 E383 Medicinska ämnen I, Inremedicin Tentamen Enoksson Maria
Karmano Mikael
Skogster Annika
Tillman Ilse
2020-02-24 10:30 - 12:00 E383 Medicinska ämnen I, Inremedicin Tentamen Enoksson Maria
Karmano Mikael
Skogster Annika
Tillman Ilse
2020-02-24 12:30 - 14:00 E383 Medicinska ämnen I, Inremedicin Tentamen Enoksson Maria
Karmano Mikael
Skogster Annika
Tillman Ilse
2020-02-24 12:30 - 14:30 B323 Medicinska ämnen I, Inremedicin Tentamen - specialarrangemang Enoksson Maria
Tillman Ilse
Åkermarck Erica
2020-02-24 14:15 - 15:45 E383 Medicinska ämnen I, Inremedicin Tentamen Enoksson Maria
Karmano Mikael
Skogster Annika
Tillman Ilse

Kurs och studieplanssökning