Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

4 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att skapa förståelse för människokroppens byggnad och funktioner och förstå de bakomliggande kemiska/fysikaliska grunderna samt ge färdigheter att uppmärksamma sjukdom.

Läranderesultat

Vid kursens slut förväntas studenten :

-kunna beskriva människokroppens byggnad och namnge organen på svenska och med vetenskapliga namn

-förstå och kortfattat kunna beskriva de olika organsystemens; rörelseapparatens, cirkulationssystemets, andningsorganens, matspjälkningssystemets, urinorganens, fortplantningaorganens, de endokrina organens, nervsystemets och sinnesorganens funktioner.

-vara medveten om mekanismerna för uppkomst av sjukdom

Innehåll

Innehåller anatomi, fysiologi och patologi:

Förkunskaper

Behövs inte

Kursen ersätter följande kurser

Anatomi och fysiologi 1
Anatomi, Fysiologi och Patologi
Biomekanik

Mer information

Anatomiverkstäderna är valfria, max antal per gång 20 st. Separat anmälan via ASTA en vecka före ifrågavarande verkstad. Avbokning SENAST ett dygn före ifrågavarande verkstad.

Litteratur

Sand et al. 2007. Människokroppen Fysiologi och anatomi. Liber. Stockholm.
ISBN 978-91-47-0835-7
Tilläggslitteratur:
Haug et al. Människans fysiologi. Liber. Stockholm
Bukowski et al. Anatomisk atlas. Liber. Stockholm
Nienstedt et al. Människans fysiologi och anatomi. Esselte. Uppsala.
Johnsson et al. Anatomi och fysiologi. Esselte. Uppsala.
Fogelberg et al. Anatomi du och din kropp. Esselte. Nacka.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 52 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 8 timmar
  • Självstudier - 46 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 106 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 46 timmar
  • Varav schemalagda studier: 60 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Grönfors Nina

Examinator

Grönfors Nina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2008-08-30

Kursens tidtabell

1.9.08 Introduktion, vävnader o huden
2.9.08 Skelettet
8.9.08 Muskulatur
9.9.08 och 15.9 08 Cirkulation
16.9.08 Blodet och immunsystemet
22.9.08 Andning
23.9.08 Matspjälkning, urinutsöndring och fortplantning
29.9.08 Temperaturregleringen
30.10.08 Endokrina organ
6.10.08 Nervsystemet
7.10.08 Nervsystemet
13.10.08 Nervsystem och smärta
14.10.08 Sinnesorgan
21.10.08 Patologi- uppkomst av sjukdom
28.10.08 Repetition
30.10.08 TENTAMEN

Examinationsformer

2008-10-30 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning