Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

A. KREATIVITET
B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS inom Film och Media
C. KOMPETENSEN KRITISK OCH ANALYTISK MEDIABRANSCHKÄNNEDOM

Läranderesultat

Knowledge of

 • You have the knowledge of the fundamentals of creating and starting a podcast, understand requirements of/for hardware/software, podcasting platforms, and types of podcasts.
 • You understand the importance of podcasting versus other types of media broadcasting and can create different types of content.
 • You understand the potential of marketing and community building in connection with podcasting.

Skills

 • You develop the skills to be able to plan, record, edit, and publish your podcast and in connection with, running, building, communicating with, and maintaining an online community.

Attitudes

 • You realize your capacity to develop your storytelling skills by engaging in an unfamiliar media format.
 • You understand the necessity to work with others to reach common goals.

Innehåll

Se beskrivningen på engelska.

Förkunskaper

Se beskrivningen på engelska.

Kursen ersätter följande kurser

Podcasting

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 70 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Se beskrivningen på engelska.

Lärare

 • Bäck Maria
 • Engebretsen Nanna
 • Grönvall John
 • Nordström Fred
 • Sammander Arash

Examinator

Sammander Arash

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning