Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Syftet med kursen är att lära sig att designa
visuellt bättre för webben genom att ta hänsyn till
grundläggande designprinciper och feedback från
användare.

Läranderesultat

I slutet av denna kurs förväntas studenterna
designa visuellt balanserade webbplatser med
genomslagskraft samt kunna ge och ta emot kritisk
designfeedback.

Innehåll

 1. Visuella designprinciper
 2. Design för webben
 3. Designprocessen
 4. Visuella mockups
 5. Användartestning och feedback

Förkunskaper

Webbdesign eller liknande kunskaper. Allmän kunskap
inom grafisk design.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 35 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd kurs krävs slutförda uppgifter och
avslutade projekt samt närvaro 80%. Frånvaro bör
anmälas på förhand via Itslearning.

Examination 1: Avslutade projekt 40%
Examination 2: Uppgifter och presentationer 20%
Examination 3: Deadliner 20%
Examination 4: Närvaro 20%

Vikten ligger på utfört arbete enligt angiven
deadline. Frånvaro utan anmälan drar ner vitsordet
även om alla uppgifter är inlämnade inom utsatt
tid.

Lärare

Törnqvist Jutta

Examinator

Törnqvist Jutta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kurs och studieplanssökning