Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on
valmiudet kehittää yrityksen
graafiska materiaalia tuoden lisäarvoa sekä
asiakkaille että
yritykselle.

Läranderesultat

Kurssin tavoitteena on käyttää digimaailman
parhaat työkalut
graafisessa tuotannossa

Innehåll

 • Graafinen tuotanto käyttäen Adobe Indesign
  ohjelmistoa

 • Laaja projektityö käsittäen yrityksen
  graafisten materiaalien
  sunnittelua ja kehittämistä.

 • HUOM! Graafinen tuotanto moduuli on osa
  Digitaalisen muotoilu
  kurssikokonaisuutta. Graafisen tuotannon
  lisäksi siihen kuuluu
  Verkko- ja Mediatuotanto kurssit. Kurssin
  aikana opiskelija
  toteuttaa laajan projektityön missä yhdistyy
  kaikkien moduulien
  materiaalit.

Förkunskaper

Tietojenkäsittelyn perusteet

Litteratur

Kurssimateriaalit julkaistaan itslearning
ympäristössä.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 50 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar
 • Nätbaserade - 56 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Kurssin läpäisemiseksi opiskelijan tulisi:

 1. Suorittaa kaikki tehtävät, jotka ovat
  julkaistu itslearning
  oppimisalustassa

 2. Suunnitella ja julkaista onlinejulkaisu sekä
  siihen liittyvät online
  aktiviteetit vahvistakseen yrityksen läsnäoloa
  verkossa

 3. Esitellä projektityön loppuseminaarissa

Lärare

 • Ollikainen Jouko
 • Lång Jonna

Examinator

Ollikainen Jouko

Antal kursplatser

Ingen begränsning (24 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Kurs och studieplanssökning