Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Et 2005 - Hälsokartläggning och bedömning

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

1 sp

Läranderesultat

Studeranden förväntas känna till rörelsemekanikens grunder och rörelsens biomekaniska principer i olika funktioner. Utgående från detta börjar han/hon tillämpa biomekaniska lagbundenheter för att systematiskt analysera rörelse.

Innehåll

Biomekanikens grundbegrepp, muskelarbete och ledrörelse, specifik biomekanik i övre extremiteten

Mer information

Tillfällena i schemat med beteckningen (Oblig.n.) har obligatorisk närvaro!

Litteratur

Low, J& Reed, A. 1997. Basic Biomechanics Explained. Butterworth-Heinemann. ISBN 0 7506 2103 6 (Valda delar)

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Grupparbeten
  • Övningar
  • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Grupptentamen

Examinator

Kukkonen Göta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

21.09 kl. 8.30-10.00 Grundbegrepp i biomekanik
22.09 kl. 8.30-10.00 Muskelarbete och ledrörelse
25.09 kl. 13.15-15.00 Övre extremiteten, specifik biomekanik, introduktion till kursuppgift
28.09 kl. 8.30-10.00 Övningar, muskelarbete, ledrörelse (Oblig.n.)
29.09 kl. 8.30-11.45 Övningar, muskelarbete, ledrörelse (Oblig. n.)
6.10 kl. 8.30-11.45 Hållningsanalys (Oblig.n.)

Kurs och studieplanssökning