Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ger räknefärdighet
i:
Geometri, Vektoralgebra, matrisalgebra och komplex
tal

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att utföra:
geometriska och vektoralgebraiska operationer i
2 och 3D, Matrisalgebraiska beräkningar samt
utföra beräkningar med komplexa tal

Innehåll

Geometri, Vektoralgebra, matrisalgebra, komplexa
tal

Förkunskaper

Matematik 0 eller 90 % av dess övningar rätt lösta

Litteratur

Föreläsningsanteckningar

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 72 timmar
  • Hemläxor/räkneuppgift er - 63 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Tenträtt gees om 90% av alla räkneövningar
utförda korrekt - inlämning veckovis

Examination 1 (50% rätt - vitsord ett)
Examination 2 (50% rätt - vitsord ett)
Examination 3 (50% rätt - vitsord ett)

Examinationerna väger sinsemellan lika -
vitsordet bestämms genom medelvärde

Lärare

Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (67 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-29 13:15 - 15:00 D398 Linjär algebra Skön Kim
2019-11-05 13:15 - 16:00 D398 Linjär algebra Skön Kim
2019-11-06 12:15 - 14:00 D4106 Linjär algebra Skön Kim
2019-11-07 15:15 - 18:00 B320 Linjär algebra Skön Kim
2019-11-12 13:15 - 16:00 A311 Linjär algebra Skön Kim
2019-11-14 09:15 - 12:00 D398 Linjär algebra Skön Kim
2019-11-15 14:15 - 17:00 D4107-08 Linear Algebra Exam 1 / Linjär Algebra deltent 1 Herrman Rene
2019-11-19 13:00 - 14:30 D398 Linjär algebra Skön Kim
2019-11-20 12:15 - 15:00 D4106 Linjär algebra Herrman Rene
2019-11-21 09:15 - 12:00 D398 Linjär algebra Skön Kim
2019-11-21 12:15 - 14:00 D4107-08 Linjär algebra Herrman Rene
2019-11-26 13:15 - 16:00 D398 Linjär algebra Skön Kim
2019-11-28 09:15 - 12:00 D398 Linjär algebra Skön Kim
2019-11-29 13:15 - 16:00 B518 Linear Algebra Exam 2 / Linjär Algebra deltent 2 Herrman Rene
2019-12-03 13:15 - 16:00 D398 Linjär algebra Skön Kim
2019-12-05 09:15 - 12:00 D398 Linjär algebra Skön Kim
2019-12-10 13:15 - 16:00 D398 Linjär algebra Skön Kim
2019-12-11 13:15 - 16:00 D398 Linjär algebra Skön Kim
2019-12-17 13:15 - 16:00 D398 Linjär algebra Skön Kim
2019-12-19 09:15 - 12:00 D398 Linjär algebra Skön Kim
2019-12-20 13:15 - 16:00 D4107-08 Linear Algebra Exam 3 / Linjär Algebra deltent 3 Herrman Rene
2020-04-14 15:00 - 18:00 Linjär algebra, OMTENTAMEN 1 på itslearning Skön Kim
2020-05-08 10:00 - 13:00 Linjär algebra, OMTENTAMEN 2 på Itslearning Skön Kim

Kurs och studieplanssökning