Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande kan
göra upp en heltäckande VVS-plan som uppfyller
alla myndighetsbestämmelser.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att
-känna till och kunna tillämpa
byggnadsbestämmelser visavi uppvärmningssystem
-känna till VVS-planeringsprocessen, dvs kan
definiera de olika momenten, kan sammanställa
behövliga dokument, vet vad som krävs för att
projektet framskrider
-uppgöra en VVS-plan för en större fastighet
med tillhörande dokument och kalkyler
-kunna samarbeta med övriga planeringsgrupper
och förse dem med relevanta data.

Innehåll

Studenten ska planera och dokumentera fullständiga
VVS-planerna till ett fastighet enligt gilltiga
byggnadsnormerna.

Förkunskaper

Termodynamik
Strömningslära
Uppvärmning och värmedistribution
Kylteknik
Ventilation

Mer information

infomeras senare via Its learning

Litteratur

gällande lagstiftningen och förordningar

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 60 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
  • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

VVS-planerna godkända

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (23 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-14 13:15 - 16:00 D4107-08 VVS-Planering Wiik Niklas
2020-01-16 12:15 - 15:00 D4107-08 VVS-Planering Peltonen Patrick
2020-01-21 12:15 - 15:00 D4107-08 VVS-Planering Wiik Niklas
2020-01-23 12:15 - 15:00 D4107-08 VVS-Planering Peltonen Patrick
2020-01-28 12:15 - 15:00 D399 VVS-Planering Wiik Niklas
2020-01-30 12:15 - 15:00 D4107-08 VVS-Planering Peltonen Patrick
2020-02-04 12:15 - 15:00 D4106 VVS-Planering Wiik Niklas
2020-02-06 12:15 - 15:00 D4107-08 VVS-Planering Peltonen Patrick
2020-02-11 12:15 - 15:00 D399 VVS-planering-konsulteringslektion Wiik Niklas
2020-02-18 12:15 - 15:00 D4107-08 VVS-planering-konsulteringslektion Peltonen Patrick
2020-02-25 12:15 - 15:00 D399 VVS-planering-konsulteringslektion Wiik Niklas
2020-03-05 12:15 - 15:00 D4110 VVS-planering-konsulteringslektion Peltonen Patrick
2020-03-10 12:15 - 15:00 B326 VVS-Planering, Konsultationslektion. Wiik Niklas
2020-03-12 12:15 - 15:00 D4107-08 VVS-Planering Peltonen Patrick

Kurs och studieplanssökning