Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...
- studerande kan avgränsa och fördjupa ett tema som bidrar till utveckling av akutvårdsområdet
- kan utnyttja kunskapen på ett vetenskaplig sätt och visar på en tillräcklig metodikkännedom
- Studenterna kan utnyttja tidigare rapporter och forskningar och tolka dem mot en given teoretisk referensram
- Studenterna kan använda sig av handledningsprocessen (substans, metod och språk) på ett relevant sätt

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...
- utföra ett utvecklingsarbete i enlighet med forskningsprocessens olika faser samt skriva en rapport på arbetet
-logiskt och kritiskt granska och tolka olika typer av utvecklingsarbeten
-presentera data enligt vetenskapliga principer och argumentera för sina åsikter

Innehåll

Handledning individuellt och i grupp.
Deltagande i idé- och planseminarium samt
i 12 presentatios seminarium av examensarbeten. (se examinationskrav)

Förkunskaper

Avklarad kurs i kunskapsteori och metodik.

Mer information

Det är önskvärt att det arbete som studerande gör är ett beställningsarbete eller ingår i ett projekt.

Litteratur

Arcadas Skrivguide
Guide för examensarbete inom social- och hälsovården

Studieaktiviteter

  • Basgruppsarbete - 50 timmar
  • Självstudier - 350 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 400 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 400 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Ett godkänt och granskat examensarbete och deltar i 12 seminarier varav 3 är från annat kluster och opponentskap och framförande av eget arbete ingår i antalet 12 seminarier.

Examinator

Nyström Patrik

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Avdelningens tidtabell för examensarbetsprocessen för läsåret 2011-2012 finns tillgänglig på nätet

Examinationsformer

2012-04-10 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning