Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen för kursen är att:

-Behärska den prehospitala vårdkedjan.
-Känna igen patientens tillstånd och kunna påbörja
vården på grundnivå.
-Kunna hänvisa patienten till fortsatt vård.
-Kunna bedöma situationen och kalla på tilläggshjälp
vid behov
-Kunna använda den utrustning som används i akutvården
-Känna till och kunna tillämpa anestesivårdsmetoder
som används inom akutvården

Läranderesultat

Efter avklarad kurs kan den studerande på en
grundläggande nivå:

-Bemöta och kommunicera med patient och anhöriga
-Förstå betydelsen av teamarbete och
kommunikation i
vårdsituationer
-Använda den utrustning som används inom
akutvården

-Känna till nödcentralens uppgifter
-Känna till radiotrafikens grunder och kunna
använda
kommunikationsmedel i praktiken

-Kunna tolka de vanligaste hjärtrytmerna
-Kunna observera, upprätthålla och åtgärda
problem med
de vitala livsfunktionerna.
-Känna till risksituationer som kan uppkomma i
prehospitala vårdsituationer
-Kalla på tilläggshjälp vid behov

-Kunna återuppliva en livlös patient
-Känna till anestesiformer, -läkemedel och deras
användning inom den prehospitala vården.
-Kunna stöda patientens andning med alternativa
andningsvägar

- Känna igen och vara medvetna om sin fysiska
förmåga
(styrkor och svagheter) samt möjliga behov för
fysisk utveckling för uppbehållandet av sin
arbetsförmåga

Innehåll

Kursen innehåller modulerna:
akutvårdens utrustning
nödcentralsverksamhet
akutvård på grundnivå
rytmtolkning
juridikens grunder

Kursen innehåller uppgifter som delvis
görs
före
kursen påbörjas.

Under kursen kommer deltagarna även att
delta i
ett obligatoriskt
fysiskt test

Förkunskaper

Hälsovård och hälsofrämjande
Klinisk vård I
Läkemedelsbehandling och
patientsäkerhet
Klinisk vård II

Mer information

KURSANSVARIG:
Som kursansvarig för denna kurs fungerar Henrik
Rehnström.
ALLA FRÅGOR BÖR RIKTAS TILL HENRIK
(E-post: henrik.rehnstrom@arcada.fi)

SIMULERINGAR:
Obligatorisk närvaro. Datum preciseras under
kursen.

TENTAMENSDATUM:
Ger under kursen

Litteratur

Naarjajärvi, Telkki. 2019. Perustason ensihoito.
Sanoma Pro. ISBN 9789526347615

Alanen P, Jormakka J, Kosonen A och
Saikko S.
2016. Oireista
työdiagnoosiin - ensihoitopotilaan
tutkiminen
ja arviointi. SanomaPro.
ISBN: 978-952-63-3547-6

rytmtolkning:
Thaler M. S. 1999. The only EKG Book
You Will
Ever
Need. 4:th
edition. Lippincott Williams & Wilkins.
Philadelphia.

Skhole-videon
Käypähoito
Terveysportti
Föreläsningskompendier
Föreläsningsmaterial
Artiklar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 56 timmar
 • Praktiska övningar - 56 timmar
 • Självstudier - 118 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Teoriprov - praktiska övningar -
simulationer

Lärare

 • Carstens Laura
 • Ericsson Christoffer
 • Rehnström Henrik
 • Ring Joachim
 • Silfver Jessica
 • Takala Sami

Examinator

Rehnström Henrik

Antal kursplatser

Ingen begränsning (27 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Enligt bokningar i ARBS.

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2019-10-31

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-23 08:30 - 15:00 Akutvård - Grundnivå 1 Förstavårds tester (individuellt schema) Ring Joachim
2019-09-30 08:30 - 15:00 Akutvård - Grundnivå 1 Förstavårds tester (individuellt schema) Ring Joachim
2019-10-07 08:30 - 15:00 Akutvård - Grundnivå 1 Förstavårds tester (individuellt schema) Ring Joachim
2019-10-21 09:15 - 14:00 E493 Akutvård - Grundnivå 1 Ericsson Christoffer
2019-10-22 09:15 - 16:15 E491 Akutvård - Grundnivå 1 Rehnström Henrik
2019-10-22 09:15 - 16:15 E490 Akutvård - Grundnivå 1 Ericsson Christoffer
Rehnström Henrik
2019-10-23 09:15 - 16:00 E492 Akutvård - Grundnivå 1 Rehnström Henrik
2019-10-24 09:15 - 16:00 E492 Akutvård - Grundnivå 1 Rehnström Henrik
2019-11-01 12:15 - 16:00 E492 Falck besök Carstens Laura
Ericsson Christoffer
2019-11-04 09:15 - 15:15 E493 Akutvård - Grundnivå 1 Takala Sami
2019-11-04 09:15 - 15:15 E494 Akutvård - Grundnivå 1 Takala Sami
2019-11-05 09:15 - 15:15 E493 Akutvård - Grundnivå 1 Takala Sami
2019-11-05 09:15 - 15:15 E494 Akutvård - Grundnivå 1 Takala Sami
2019-11-05 10:00 - 14:00 D281 Akutvård - Grundnivå 1 Ergonomi, grupp A Ring Joachim
2019-11-06 09:15 - 15:15 E491 Akutvård - Grundnivå 1 Carstens Laura
2019-11-06 09:15 - 15:15 E494 Akutvård - Grundnivå 1 Ericsson Christoffer
2019-11-07 09:15 - 15:15 E482 Akutvård - Grundnivå 1 Ericsson Christoffer
2019-11-07 09:15 - 15:15 E493 Akutvård - Grundnivå 1 Ericsson Christoffer
2019-11-08 09:15 - 15:15 A311 Akutvård - Grundnivå 1 Rehnström Henrik
2019-11-11 09:15 - 15:15 E492 Akutvård - Grundnivå 1 Takala Sami
2019-11-11 09:15 - 15:15 E494 Akutvård - Grundnivå 1 Takala Sami
2019-11-12 08:15 - 12:00 Akutvård - Grundnivå 1 Ericsson Christoffer
2019-11-12 12:15 - 16:00 E492 Akutvård - Grundnivå 1 Knuutila Meri
2019-11-13 09:15 - 15:15 E493 Akutvård - Grundnivå 1 Rehnström Henrik
2019-11-13 09:15 - 15:15 E494 Akutvård - Grundnivå 1 Rehnström Henrik
2019-11-13 12:15 - 16:00 D281 Akutvård - Grundnivå 1 Ergonomi, grupp B Ring Joachim
2019-11-14 09:15 - 15:15 E482 Akutvård - Grundnivå 1 Carstens Laura
2019-11-14 09:15 - 15:15 E491 Akutvård - Grundnivå 1 Carstens Laura
2019-11-15 08:00 - 16:00 Akutvård - Grundnivå 1 Merlot Medi intro Rehnström Henrik
2019-11-18 09:15 - 15:15 E493 Akutvård - Grundnivå 1 Takala Sami
2019-11-18 09:15 - 15:15 E494 Akutvård - Grundnivå 1 Takala Sami
2019-11-19 09:15 - 15:15 E493 Akutvård - Grundnivå 1 Ericsson Christoffer
2019-11-19 09:15 - 15:15 E494 Akutvård - Grundnivå 1 Ericsson Christoffer
2019-11-20 09:15 - 15:15 E493 Akutvård - Grundnivå 1 Takala Sami
2019-11-20 09:15 - 15:15 E494 Akutvård - Grundnivå 1 Takala Sami
2019-11-21 09:15 - 15:15 E493 Akutvård - Grundnivå 1 Carstens Laura
2019-11-21 09:15 - 16:00 E482 Akutvård - Grundnivå 1
2019-11-22 09:15 - 15:15 E493 Akutvård - Grundnivå 1 Ericsson Christoffer
Takala Sami
2019-11-22 09:15 - 16:00 E492 Akutvård - Grundnivå 1
2019-11-25 09:15 - 12:15 E493 Akutvård - Grundnivå 1 Ericsson Christoffer
Rehnström Henrik
2019-11-25 12:15 - 16:00 E493 Akutvård - Grundnivå 1 Silfver Jessica
2019-11-26 09:15 - 15:15 E493 Akutvård - Grundnivå 1 Carstens Laura
Rehnström Henrik
2019-11-27 09:15 - 15:15 E493 Akutvård - Grundnivå 1 Ericsson Christoffer
Rehnström Henrik
2019-11-27 09:15 - 15:15 E491 Akutvård - Grundnivå 1 Ericsson Christoffer
Rehnström Henrik
2019-11-27 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Grundnivå 1
2019-11-28 08:00 - 16:00 B326 Akutvård - Grundnivå 1 Knuutila Meri
2020-01-15 09:00 - 12:30 E383 Akutvård - Grundnivå 1 Rehnström Henrik
2020-01-15 12:30 - 16:00 D4110 Akutvård - Grundnivå 1 Thessman Stefan
2020-02-05 09:00 - 12:30 E383 Akutvård - Grundnivå 1 Rehnström Henrik
2020-02-20 09:00 - 12:30 E383 Akutvård - Grundnivå 1 Rehnström Henrik

Kurs och studieplanssökning