Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Etiska kompetens och hållbara kompetenser

Lokala och globala samhällskompetenser

Resiliens

Läranderesultat

Once you have completed the study unit you will
have:

the ability to discuss key concepts, innovations,
international legislation, standards and
institutions related to sustainable development
and Corporate Social Responsibility (knowledge)
ability to describe the concept of circular
economy and circular business models (knowledge)
ability to apply measures to reduce the
environmental footprint in the supply chain
(skill)
ability to apply a critical approach in analyzing
and evaluating the environmental and social
consequences of the company's logistical decisions
(attitude)
a reflective approach on ethical principles in
relation to given topics (attitude)

Innehåll

The concept of sustainable development
The concept of circular economy and a circular
business model
Corporate Social Responsibility and risk
Green supply chain
Ecodesign
Ecological Footprint
Life-cycle analysis
Value hierarchy of waste management

Förkunskaper

Logistikens grunder

Mer information

Mera information på Itslearning vid kursbörjan.

Litteratur

Grant David, Trautrims Alexander and Wong Cheew,
2015. Sustainable Logistics and Supply Chain
Management. Kogan Page Limited.
McKinnon Alan, Cullinane Sharon, Browne Michel
and
Whiteing Anthony, 2010. Green logistics -
Improving the environmental sustainability of
logistics. Kogan Page Limited.
Catherine Weetman, 2015. A circular economy
handbook for the business and supply chain. Kogan
Page Limited.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 90 timmar
 • Självstudier - 100 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs minst 50 poäng av
totala 100 poäng.
Examination 1: Skriftlig tentamen, maximum 40
poäng
Examination 2: Skriftligt grupparbete max 10
poäng
Examination 3: Personlig portfolio, max 40
poäng
Examination 4: Individuellt arbete, max 10 poäng

1-49 poäng underkänd kurs
50-59 poäng vitsord 1
60-69 poäng vitsord 2
70-79 poäng vitsord 3
80-89 poäng vitsord 4
90-100 poäng vitsord 5

Lärare

Adlercreutz Erica

Examinator

Adlercreutz Erica

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2022-12-16 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning