Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Lärande- och karriärkompetens
Etisk och hållbarhetskompetens
Kommunikativ och social kompetens
Kundcentrering

Läranderesultat

Söka och kontakta nya kunder (leads) såväl i en
traditionell som i en digital omgivning.
(Färdighet)

Kartlägga sin strategiska position hos kunden och
förstå vilken verkan den har för försäljningen och
utvecklingen av kundrelationen. (Kunskap)

Planera och genomföra försäljningsprocessen för
anskaffning av nya kunder och hantera
försäljningen till nuvarande kunder i olika
situationer samt hantera olika verktyg i de olika
faserna. (Färdighet)

Aktivt lyssna på kunden och att bemöta kunden på
ett professionellt sätt. (Förhållningssätt)

Tolka kroppsspråk och tillämpa kroppsspråk och
välja en lämplig klädsel som stöder
försäljningsprocessen. (Färdighet)

Skapa relevanta frågor och använda olika
frågetekniker för att kartlägga kundens situation,
behov och önskemål och ställa frågorna vid rätt
tidpunkt. (Färdighet)

Skapa kundfokuserade försäljningsargument och
presentera dem vid rätt tidpunkt och på rätt sätt.
(Kunskap, färdighet)

Förbereda en underhandling med hjälp av olika
verktyg, välja lämplig taktik och hantera köparens
taktiska ingrepp. (Färdighet, förhållningssätt)

Hantera kundreklamationer (Kunskap, färdighet,
förhållningssätt))

Självständigt utveckla sina kunskaper och
färdigheter inom personlig försäljning.
(Förhållningssätt)

Förkunskaper

Alla studieenheter från första året ska vara
avklarade.

Mer information

Närvaro vid introduktionsföreläsningen är
obligatorisk. Studenter som inte är närvarande
kommer att avvisas från studieenheten.

Litteratur

Huvudbok
Selling & Sales Management - Developing Skills for
Success, Lisa Spiller, 2021,
SAGE Publications, 552 sidor

Tillgänglig i Perlego.com
https://ereader.perlego.com/1/book/3013367/12 Extern länk

Ytterligare läsning
Selling, Nick Constable, 2010, HarperCollins
Publishers, 66 sidor
Tillgänglig i Perlego.com
https://www.perlego.com/book/693607/selling-pdf Extern länk

Material som tilldelas under föreläsningarna.

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För en godkänd prestation krävs att studenten
avlägger minst 100 poäng av kursens maximala 200
poäng samt utför alla hemuppgifter, övningar,
presentationer och tentamen med poäng som
motsvarar godkänt.

Lärare

  • Henriksson Robert
  • Kietz Tove

Examinator

Henriksson Robert

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kurs och studieplanssökning