Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge en insikt i
framtidens detaljhandel ur ett strategiskt och
forsknings perspektiv.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att
-förstå de centrala utvecklingstrenderna i
dagligvaruhandeln
-analysera utvecklingen från ett
helhetsperspektiv med fokus på möjligheter och
utmaningar för detaljisterna: förr, nu och
framöver
-utföra studier om framtida trender inom
detaljhandeln
-förstå datats roll för analys och som
möjligörare av nya/förbättrade tjänster

Innehåll

 • Dagligvaruhandeln i Finland
 • Den fysiska butikens förändrade roll och
  framtid
  -Förändringar i konsumantbeteendet
  -Studier om framtida trender inom detaljhandeln
  -Hur kan data och analytik användas inom
  detaljhandeln för att förnya tjänster

Förkunskaper

20sp i marknadsföring eller liknande

Kursen ersätter följande kurser

AB‑2‑021 (0) Framtidens detaljhandel
2015-2020 - som en kurs i ämnesmodulen "Digital
marknadsföring"

Studieaktiviteter

 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar
 • Nätbaserade - 45 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Två grupp-projekt genomförs.
Projekt 1 50%
Projekt 2 50%
Båda bör vara godkända.
Poängavdrag för icke deltagande i
gästföreläsning och i presentation.

Lärare

Eriksson Niklas

Examinator

Eriksson Niklas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Exakt kursupplägg meddelas vid kursstart.
Där också corona-situationen beaktas.

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning