Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studieperioden är avsedd att presentera de
centrala syftena och funktionerna med
regleringen inom privaträttens område. Kursen
ger en översikt över ett flertal rättsområden
som påverkar ekonomiska enheters verksamhet och
handlingsalternativ. Syftet är bland annat att
ge en introduktion till handelsrättslig
terminologi och rättsligt tänkande.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att:
- Redogöra för handelsrättsliga grundbegrepp
- Identifiera, strukturera och analysera
komplexa problem inom de rättsområden kursen
behandlar
- Föreslå lösningar på juridiska problem inom
de rättsområden kursen behandlar
- Självständigt söka och tillämpa juridiska
källor.

Innehåll

Kursen omfattar följande rättsområden:
obligationsrätt, sakrätt, allmän avtalsrätt,
skadeståndsrätt, marknadsföringsrätt och köprätt.

Mer information

Omtentamen 1 den 12.01 kl. 13-17 i D4107
Omtentamen 2 den 23.02 kl. 13-17 i D4107

Litteratur

Föreläsningskompendium (distribueras via Internet)

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination

Lärare

Enkvist Joachim

Examinator

Fabricius Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (38 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-10-27

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-28 08:30 - 12:00 D4107-08 Handelsrätt I Enkvist Joachim
2019-11-04 08:30 - 12:00 D4106 Handelsrätt I Enkvist Joachim
2019-11-11 08:30 - 12:00 D4106 Handelsrätt I Enkvist Joachim
2019-11-18 08:30 - 12:00 D4106 Handelsrätt I Enkvist Joachim
2019-11-26 15:00 - 18:30 D4107-08 Handelsrätt I
2019-12-02 08:30 - 12:00 D4106 Handelsrätt I Enkvist Joachim
2019-12-13 12:15 - 16:00 D4106 Handelsrätt I Enkvist Joachim
2019-12-19 13:00 - 16:30 D4107-08 Handelsrätt I Tentamen Enkvist Joachim
2020-01-24 09:00 - 12:00 D4106 Handelsrätt I Omtentamen 1 Enkvist Joachim
2020-02-21 09:00 - 12:00 D4106 Handelsrätt I Omtentamen 2 Enkvist Joachim

Kurs och studieplanssökning