Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/903000/2019-2020/543">Företagsekonomi 2017 (logistik) - Transport och globala varuflöden</a>

Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

At the end of the course the student is
expected to be able to understand how supply
chain management contributes to the
profitability and competitiveness of the
company. The student
is also familiar with processes and methods
used to improve supply chain operations.

Läranderesultat

The aim of the course is to give students an
understanding of key concepts related to supply
chain management. This includes supply chain
management strategies, as well as inventory
management.

Innehåll

 • SUPPLY CHAIN STRATEGY AND KPI:s
 • SUPPLY CHAIN LOCATION DECISIONS
 • SUPPLY CHAIN PLANNING AND SCHEDULING
 • TRANSPARENCY OF THE SUPPLY CHAIN

Förkunskaper

International Business Logistics module (20 cr)
eller motsvarande

Kursen ersätter följande kurser

None

Mer information

Attendance at lectures is not mandatory but is
highly recommended. Handing in assignments
on time is mandatory.

Litteratur

Logistics and supply chain management :
strategies for reducing cost and improving
service / Martin Christopher.
2nd ed./London/Financial Times Prentice Hall,
1998.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 17 timmar
 • Självstudier - 76 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Assignments and a final examination.You need to
get
50p (out of 100p) to pass the course.

Lärare

Broth Joacim

Examinator

Fabricius Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (27 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-06

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-17 08:30 - 12:30 E385 Flödesekonomi - SCM Broth Joacim
2020-01-23 13:00 - 17:00 B320 Flödesekonomi - SCM Broth Joacim
2020-01-28 08:30 - 12:30 E383 Flödesekonomi - SCM Broth Joacim
2020-01-30 13:00 - 17:00 F143 Supply Chain Management/Flödesekonomi - Guest lecturer 13.00-14.00 Juha Taskinen - IKEA 14.15-15.15 Eero Heinonen &amp; Jack Grönholm - K Hartwall Oy 15.30-16.30 Ray Blomqvist - SCM Best Oy Broth Joacim
Henriksson Robert
2020-02-06 13:00 - 17:00 B320 Flödesekonomi - SCM Broth Joacim
2020-02-11 13:00 - 17:00 E385 Flödesekonomi - SCM Broth Joacim
2020-02-20 13:00 - 17:00 B320 Flödesekonomi - SCM Broth Joacim
2020-02-25 12:15 - 16:15 E383 Flödesekonomi - SCM Broth Joacim
2020-03-05 13:00 - 17:00 B320 Flödesekonomi - SCM Broth Joacim
2020-03-10 13:00 - 17:00 E385 Flödesekonomi - SCM Broth Joacim
2020-03-19 13:00 - 17:00 B320 Flödesekonomi - SCM Broth Joacim
2020-04-06 12:15 - 14:45 Supply Chain Management/Flödesekonomi - Tentamen/Exam Broth Joacim
Henriksson Robert
2020-04-27 09:15 - 11:15 F143 Supply Chain Management/Flödesekonomi - Omtentamen 1/Re-exam 1 Broth Joacim
Henriksson Robert
2020-05-19 13:00 - 16:00 F143 Supply Chain Management/Flödesekonomi - Omtentamen 2/Re-exam 2 Broth Joacim
Henriksson Robert

Kurs och studieplanssökning