Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
  • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)
  • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
  • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Högre yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

30 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att...

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer
och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna
tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

  • Espinosa Leal Leonardo
  • Majd Amin
  • Scherbakov-Parland Andrej
  • Westerlund Magnus
  • Nyström Janne

Examinator

Westerlund Magnus

Antal kursplatser

Ingen begränsning (27 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-24 13:00 - 18:00 Research Seminar and Thesis Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66269225587?pwd=YUUyUDdIajQ4Uk41Q1RWOXRaTHRIZz09 Espinosa Leal Leonardo
Majd Amin
Westerlund Magnus
2021-09-07 13:00 - 18:00 Research Seminar and Thesis Espinosa Leal Leonardo
Majd Amin
Westerlund Magnus
2021-10-05 13:00 - 18:00 Research Seminar and Thesis Espinosa Leal Leonardo
Majd Amin
Westerlund Magnus
2021-11-02 13:00 - 18:00 Research Seminar and Thesis Espinosa Leal Leonardo
Majd Amin
Westerlund Magnus
2021-12-07 13:00 - 18:00 Research Seminar and Thesis Espinosa Leal Leonardo
Majd Amin
Westerlund Magnus
2022-01-18 13:00 - 18:00 Research Seminar and Thesis Espinosa Leal Leonardo
Majd Amin
Westerlund Magnus
2022-02-01 13:00 - 18:00 Research Seminar and Thesis Espinosa Leal Leonardo
Majd Amin
Westerlund Magnus

Kurs och studieplanssökning