Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
 • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Högre yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att...

Innehåll

The students learn to understand the nature of
data flow by working with streaming data. The
students understand how regression is performed
and how to deal with time series. The students
gain an understanding of how ensemble models
can improve forecast results for fully
automatized systems.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 7 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 60 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 127 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 127 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

 • Espinosa Leal Leonardo
 • Majd Amin
 • Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Espinosa Leal Leonardo

Antal kursplatser

Ingen begränsning (46 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-07 13:00 - 18:00 Machine Learning for Predictive Problems Espinosa Leal Leonardo
Majd Amin
Scherbakov-Parland Andrej
2021-10-08 13:00 - 18:00 Machine Learning for Predictive Problems Espinosa Leal Leonardo
Majd Amin
Scherbakov-Parland Andrej
2021-10-21 13:00 - 18:00 Machine Learning for Predictive Problems Espinosa Leal Leonardo
Majd Amin
Scherbakov-Parland Andrej
2021-10-22 13:00 - 18:00 Machine Learning for Predictive Problems Espinosa Leal Leonardo
Majd Amin
Scherbakov-Parland Andrej
2021-11-04 13:00 - 18:00 Machine Learning for Predictive Problems Espinosa Leal Leonardo
Majd Amin
Scherbakov-Parland Andrej
2021-11-05 13:00 - 18:00 Machine Learning for Predictive Problems Espinosa Leal Leonardo
Majd Amin
Scherbakov-Parland Andrej

Kurs och studieplanssökning