Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Högre yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att...

Innehåll

The students learns to handle massive data
programmatically to perform feature
engineering.
The students understand how to employ both
classification and clustering algorithms for
big
data problems and how to utilize their output
in
service creation. Students learn to carry out
verification of results as part of the solution
process.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
  • Självstudier - 65 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

  • Espinosa Leal Leonardo
  • Majd Amin
  • Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Espinosa Leal Leonardo

Antal kursplatser

Ingen begränsning (46 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-24 till 2022-01-20

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-13 13:00 - 18:00 Machine Learning for Descriptive Problems Espinosa Leal Leonardo
Majd Amin
Scherbakov-Parland Andrej
2022-01-14 13:00 - 18:00 Machine Learning for Descriptive Problems Espinosa Leal Leonardo
Majd Amin
Scherbakov-Parland Andrej
2022-01-27 13:00 - 18:00 Machine Learning for Descriptive Problems Espinosa Leal Leonardo
Majd Amin
Scherbakov-Parland Andrej
2022-01-28 13:00 - 18:00 Machine Learning for Descriptive Problems Espinosa Leal Leonardo
Majd Amin
Scherbakov-Parland Andrej
2022-02-10 13:00 - 18:00 Machine Learning for Descriptive Problems Espinosa Leal Leonardo
Majd Amin
Scherbakov-Parland Andrej
2022-02-11 13:00 - 18:00 Machine Learning for Descriptive Problems Espinosa Leal Leonardo
Majd Amin
Scherbakov-Parland Andrej

Kurs och studieplanssökning