Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
 • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Högre yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att...

Innehåll

The students get an overview of machine
learning
and how to utilize big data. The areas of
descriptive and predictive modelling are
introduced for small data, and the students are
then given an explanation for how similar
models
can be modified to work with big data. The
students are introduced to the analytical
process; data-related requirement handling,
domain knowledge, modelling and verification of
results.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Basgruppsarbete - 70 timmar
 • Självstudier - 35 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

 • Björk Kaj-Mikael
 • Espinosa Leal Leonardo
 • Majd Amin
 • Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Espinosa Leal Leonardo

Antal kursplatser

Ingen begränsning (46 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-24 till 2022-01-20

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-02-24 13:00 - 18:00 Big Data Analytics Espinosa Leal Leonardo
Majd Amin
Scherbakov-Parland Andrej
2022-02-25 13:00 - 18:00 Big Data Analytics Espinosa Leal Leonardo
Majd Amin
Scherbakov-Parland Andrej
2022-03-10 13:00 - 18:00 Big Data Analytics Espinosa Leal Leonardo
Majd Amin
Scherbakov-Parland Andrej
2022-03-11 13:00 - 18:00 Big Data Analytics Espinosa Leal Leonardo
Majd Amin
Scherbakov-Parland Andrej
2022-03-24 13:00 - 18:00 Big Data Analytics Espinosa Leal Leonardo
Majd Amin
Scherbakov-Parland Andrej
2022-03-25 13:00 - 18:00 Big Data Analytics Espinosa Leal Leonardo
Majd Amin
Scherbakov-Parland Andrej

Kurs och studieplanssökning