Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
 • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Högre yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Additional information from teachers.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 15 timmar
 • Självstudier - 100 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

 • Ahonen Mirko
 • Träskman Tomas
 • Löv Monica

Examinator

Träskman Tomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (11 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-31 till 2021-09-30

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-29 16:45 - 19:30 D4109 Media Innovations Ahonen Mirko
Träskman Tomas
2021-09-30 16:45 - 19:30 D4109 Media Innovations Ahonen Mirko
Träskman Tomas
2021-10-06 16:45 - 19:30 D4109 Media Innovations Hybrid class i.e. both on campus and online Ahonen Mirko
Träskman Tomas
2021-10-07 16:45 - 19:30 D4109 Media Innovations Ahonen Mirko
Träskman Tomas
2021-10-19 16:45 - 19:30 D4107-08 Media Innovations Ahonen Mirko
Träskman Tomas
2021-10-20 16:45 - 19:30 D4109 Media Innovations Hybrid: guestlecturer dr Paul Savage  https://arcada.zoom.us/j/67333554143 Ahonen Mirko
Savage Paul
Träskman Tomas

Kurs och studieplanssökning