Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Högre yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 16 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 6 timmar
 • Basgruppsarbete - 4 timmar
 • Självstudier - 109 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande
examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt
närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

 • Nylund Mats
 • Löv Monica

Examinator

Nylund Mats

Antal kursplatser

Ingen begränsning (12 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

August 24-26
September 15-17
Always 16.30-20.00

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-24 16:30 - 20:00 Management and Leadership https://arcada.zoom.us/j/4639358244 Nylund Mats
2021-08-25 16:30 - 20:00 Management and Leadership https://arcada.zoom.us/j/4639358244 Nylund Mats
2021-08-26 16:30 - 20:00 Management and Leadership https://arcada.zoom.us/j/4639358244 Nylund Mats
2021-09-15 16:30 - 20:00 D4109 Management and Leadership https://arcada.zoom.us/j/4639358244 Nylund Mats
2021-09-16 16:30 - 20:00 D4109 Management and Leadership https://arcada.zoom.us/j/4639358244 Nylund Mats
2021-09-17 16:30 - 20:00 D4109 Management and Leadership https://arcada.zoom.us/j/4639358244 Nylund Mats

Kurs och studieplanssökning