Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Högre yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

Förkunskaper

En yrkeshögskoleexamen eller kandidatexamen och minst tre års arbetserfarenhet efter att examen erhållits

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Nätbaserade - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 .... Examination 2 .... etc. (examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen) Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

 • Hyde-Clarke Nathalie
 • Åvall Ann-Kristin
 • Träskman Tomas
 • Krusberg Jan-Erik

Examinator

Hyde-Clarke Nathalie

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (12 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

All lectures and tasks are compulsory.

Kursanmälningstid

2019-09-17 till 2019-10-30

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-09 16:00 - 20:00 A311 Knowledge Creation and Methodology Hyde-Clarke Nathalie
2019-10-10 16:00 - 20:00 E387 Knowledge Creation and Methodology Åvall Ann-Kristin
2019-10-23 16:00 - 20:00 A311 Knowledge Creation and Methodology Hyde-Clarke Nathalie
2019-10-24 16:00 - 20:00 A312 Knowledge Creation and Methodology Hyde-Clarke Nathalie
2019-11-06 16:00 - 20:00 E387 Knowledge Creation and Methodology Hyde-Clarke Nathalie
2019-11-07 16:00 - 20:00 E387 Knowledge Creation and Methodology Hyde-Clarke Nathalie

Kurs- och studieplansökning