Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Högre yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förse studenterna med nyaste kunskap och strategisk förståelse för utvecklingstrenderna i medietekniken beträffande medieproduktion och mediekonsumption. Studenten får också färdigheter och erfarenhet av att använda medieteknik i sitt arbete.

Läranderesultat

1. Kunskap i nya teknologier och deras möjligheter inom media speciellt inom sociala medier, webbteknologier, streamingteknik, online- distribution för smarttelefoner/surfplattor och molntjänster. 2. Kunskap och erfarenhet av att samla in och organisera information med RSS-läsare såsom Google Reader, iGoogle, NetVibes. 3. Få erfarenhet av att använda sociala medier, för olika ändamål, såsom Facebook, Twitter, Flickr, Youtube 4. Få erfarenhet av att använda och administrera sociala medier såsom bloggar, Wikin, CMS 5. Få erfarenhet av kollaborativa och personliga verktyg såsom Google Docs, Zoho, Dropbox, Evernote 6. Kunna sätta upp videostreaming-verktyg såsom Bambuser, uStream 7. Ha uppfattning om att utnyttja och producera appar för smarttelefoner och surfplattor 8. Få kunskap över att hur man kan utnyttja molnverktyg och -tjänster 9. Få ny kunskap om och strategisk förståelse för medietekniken.

Innehåll

1. Nya teknologier och deras möjligheter inom media speciellt inom sociala medier, webbteknologier, streamingteknik, online- distribution för smarttelefoner/surfplattor och molntjänster. 2. Insamling och organiserande av information med RSS-läsare såsom Google Reader, iGoogle, NetVibes. 3. Sociala medier såsom Facebook, Twitter, Flickr, Youtube 4. Administrering av sociala medier såsom bloggar, Wikin, CMS 5. Kollaborativa och personliga verktyg såsom Google Docs, Zoho, Dropbox, Evernote 6. Videostreaming-verktyg såsom Bambuser, uStream 7. Utnyttjande och producerande av appar för smarttelefoner och surfplattor 8. Molnverktyg och -tjänster 9. Kunskap om och strategisk förståelse för medietekniken.

Förkunskaper

En yrkeshögskoleexamen eller kandidatexamen och minst tre års arbetserfarenhet efter att examen erhållits

Litteratur

The Social Media Bible: Tactics, Tools, and Strategies for Business Success, 2nd Edition, Lon Safko, ISBN: 978-0-470-62397-8, Paperback, 771 pages, October 2010 Media Technology : Critical Perspectives Van Loon, Joost Pages: 188 Publisher: Open University Press Location: Buckingham, , GBR Date Published: 2008

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 15 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 18 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
  • Självstudier - 60 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: 1. Förhandsuppgift 2. Inlärningsdagbok 1 3. Mellanuppgift 4. Inlärningsdagbok 2 5. Avslutninguppgift

Lärare

Kelly Owen

Examinator

Kelly Owen

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (17 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-09-17 till 2019-10-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-11-19 16:30 - 20:00 A309 Digital Mediascape Kelly Owen
2019-11-20 16:30 - 20:00 A309 Digital Mediascape Kelly Owen
2019-12-03 16:30 - 20:00 A309 Digital Mediascape Kelly Owen
2019-12-05 16:30 - 20:00 Digital Mediascape This session will be held online using Zoom. Everyone will put forward a proposition for discussion. Kelly Owen
2019-12-17 16:30 - 20:00 A309 Digital Mediascape Kelly Owen
2019-12-18 16:30 - 20:00 A309 Digital Mediascape Kelly Owen

Kurs- och studieplansökning