Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Högre yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

Förkunskaper

En yrkeshögskoleexamen eller kandidatexamen och minst tre års arbetserfarenhet efter att examen erhållits

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 16 timmar
 • Basgruppsarbete - 8 timmar
 • Självstudier - 100 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 124 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 124 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 .... Examination 2 .... etc. (examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen) Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Nylund Mats

Examinator

Nylund Mats

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (19 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-09-17 till 2019-09-30

Examinationsformer

 • 2019-09-17 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-27 16:30 - 20:00 A311 Management and Leadership
2019-08-28 16:30 - 20:00 A311 Management and Leadership
2019-08-29 16:30 - 20:00 A311 Management and Leadership
2019-09-17 16:30 - 20:00 A311 Management and Leadership
2019-09-17 17:15 - 19:00 A303 Management and Leadership
2019-09-18 16:30 - 20:00 A311 Management and Leadership
2019-09-19 16:30 - 20:00 A311 Management and Leadership

Kurs- och studieplansökning