Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2022-08-01 till 2022-10-23)
  • 2 (2022-10-24 till 2022-12-31)
  • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
  • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

0 sp

Kompetensmål

B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS inom Film och Media

Läranderesultat

Kunskap
- Du är förmögen att använda multihallen säkert,
förebygga faror och kunna hantera situationer
vid eventuella olyckor eller
andra avvikelser.

Färdigheter
- Du behärskar utrustningen/tekniken i multihallen och du vet hur man jobbat säkert i utrymmet.
- Du har färdigheter i förebyggande säkerhetsåtgärder samt hur du skall reagera korrekt vid eventuella olyckor eller andra faror.
- Du kan ge första hjälpen.
- Du kan fungera som säkerhetsansvarig efter genomgången kurs.

Förhållningssätt
- Du förstår vikten av säkerhetsprinciper, säkerhetsrapportering samt hur man planerar och lägger upp arbete säkert i en specialmiljö.

Innehåll

-Beredskap vid olyckor
-Första hjälpen
-Säkerhetsprinciper
-Säkerhetsrapportering
-Säkerhet i specialmiljö

Förkunskaper

-

Mer information

Obligatorisk närvaro vid säkerhetsgenomgången.

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
deltar i säkerhetsgenomgången i multihallen
samt avlägger säkerhetsprovet på itslearning.
Efter godkänt säkerhetsprov får studenten
använda multihallen
utan övervakning samt fungera som
säkerhetsansvarig för andra studenter i
multihallen.

Lärare

  • Hallgren Niclas
  • Löv Monica
  • Sjöberg David

Examinator

Hallgren Niclas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (50 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-09-06 till 2022-10-14

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning