Kursens undervisningsperiod

4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten kan analysera och diskutera filmerna tillsammans.

Studeranden lär sig också hur film i olika kulturer runt världen ser ut.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande vara förmögen att kunna reflektera över det man har sätt ur ett filmteoretiskt perspektiv.

Studenten kan diskutera innehållet i filmerna, göra jämförelser och kategorisera filmerna enligt genre.

Innehåll

Takorganisationen för filmskolor - CILECT ordnar varje år en tävling där man väljer bästa filmer i tre kategorier: bästa animation, bästa fiktion och bästa dokumentärfilm.

I de flesta skolorna röstar studeranden fram de bästa filmerna.

Det här gör vi för ARCADA:s del på kursen CILECT Prize.

Under kursens gång tittar studeranden på de runt 300 filmer - ungefär 60 timmar film.

Studerande får en inblick i hur olika skolor och studeranden gör film i olika kulturer. Studeranden måste också vara färdig att diskutera om filmerna - reflektera över vad de ser, hör och upplever muntligt. Under kursens diskussioner krävs ett aktivt engagemang.

Kursen ger en färdighet att analysera olika typer av filmer ur olika synvinklar av genre. Och att göra det snabbt.

Kursen har inga förhandskrav och den är öppen för alla årskurser.

Förkunskaper

Inga.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 99 timmar
  • Självstudier - 20 timmar
  • Seminarier - 15 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 134 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 134 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten är på 80% av lektioner.

Studenten skall också skriva en rapport.

Lärare

Lindfors Kauko

Examinator

Lindfors Kauko

Antal kursplatser

Ingen begränsning (10 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Tidtabellen för kursen informeras genast när vi har fått material från Cilect.

Kursanmälningstid

2023-06-07 till 2023-06-08

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-05-05 13:15 - 16:00 CILECT Film prize filmanalys Kauko Lindfors is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Cilect/kursstart Time: May 5, 2023 13:15 Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69618893490 Meeting ID: 696 1889 3490 Join by SIP 69618893490@109.105.112.236 69618893490@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 696 1889 3490 Lindfors Kauko
2023-05-10 13:15 - 16:00 CILECT Film prize filmanalys Kauko Lindfors is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Cilect kursen Time: May 10, 2023 15:00 Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63832174857 Meeting ID: 638 3217 4857 Join by SIP 63832174857@109.105.112.236 63832174857@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 638 3217 4857 Lindfors Kauko
2023-05-11 13:15 - 16:00 CILECT Film prize filmanalys Kauko Lindfors is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: My Meeting Time: May 11, 2023 13:15 Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67381999207 Meeting ID: 673 8199 9207 Join by SIP 67381999207@109.105.112.236 67381999207@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 673 8199 9207 Lindfors Kauko
2023-05-17 13:15 - 16:00 CILECT Film prize filmanalys Kauko Lindfors is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Cilect kursen Time: May 17, 2023 13:15 Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65058347493 Meeting ID: 650 5834 7493 Join by SIP 65058347493@109.105.112.236 65058347493@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 650 5834 7493 Lindfors Kauko
2023-05-19 13:15 - 16:00 CILECT Film prize filmanalys Kauko Lindfors is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Cilect kursen Time: May 19, 2023 13:15 Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68896481444 Meeting ID: 688 9648 1444 Join by SIP 68896481444@109.105.112.236 68896481444@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 688 9648 1444 Lindfors Kauko
2023-05-23 13:15 - 16:00 CILECT Film prize filmanalys Kauko Lindfors is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: My Meeting Time: May 23, 2023 13:15 Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61764225631 Meeting ID: 617 6422 5631 Join by SIP 61764225631@109.105.112.236 61764225631@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 617 6422 5631 Lindfors Kauko
2023-05-30 13:15 - 16:00 CILECT Film prize filmanalys Kauko Lindfors is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Cilect2023 Time: May 30, 2023 13:15 Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63877085283 Meeting ID: 638 7708 5283 Join by SIP 63877085283@109.105.112.236 63877085283@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 638 7708 5283 Lindfors Kauko
2023-05-31 13:15 - 16:00 CILECT Film prize filmanalys Kauko Lindfors is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Cilect2023 Time: May 31, 2023 13:15 Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63870297563 Meeting ID: 638 7029 7563 Join by SIP 63870297563@109.105.112.236 63870297563@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 638 7029 7563 Lindfors Kauko
2023-06-01 13:15 - 16:00 CILECT Film prize filmanalys Kauko Lindfors is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Cilect2023 Time: Jun 1, 2023 13:15 Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65246144506 Meeting ID: 652 4614 4506 Join by SIP 65246144506@109.105.112.236 65246144506@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 652 4614 4506 Lindfors Kauko
2023-06-02 13:15 - 16:00 CILECT Film prize filmanalys Kauko Lindfors is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Cilect2023 Time: Jun 2, 2023 13:15 Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67702016003 Meeting ID: 677 0201 6003 Join by SIP 67702016003@109.105.112.236 67702016003@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 677 0201 6003 Lindfors Kauko

Kurs och studieplanssökning