Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten kan analysera grafiska lösningar.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att skapa enklare grafiska lösningar för tv-produktioner samt förstå arbetsprocessen i dessa.

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningar samt deltagande i produktioner.

Förkunskaper

Inga

Litteratur

Under kursen utdelade kompendier.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 16 timmar
 • Basgruppsarbete - 16 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 53 timmar
 • Självstudier - 48 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Tentamen
Rapporter och produktioner

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt:
Tentamen 50%
Rapporter och produktioner 50%

Lärare

Grabber Klaus

Examinator

Törnqvist Jutta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning