Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

F. FORSKNING och UTVECKLING
C. KOMPETENSEN KRITISK OCH ANALYTISK
MEDIABRANSCHKÄNNEDOM

Läranderesultat

Kunskap

 • Du känner till kultur- och
  medievetenskap.
 • Du känner forskningsmetoder som används inom
  området
 • Du känner till forskningsprocessen och des
  delar

Färdighet

 • Förmåga att välja och tillämpa en metod som
  lämpar sig för det egna forskningssyftet.
 • Förmåga att tillämpa en forskningsmetod och
  genomföra forskningsprocessen

Förhållningssätt

 • Du blir medveten om att forskningsbaserad
  kunskap är beroende av de forskningsmetoder som
  använts.

Innehåll

 • Forskningsprocessen och
  dess faser.
 1. Introduktion: Forskningsprocessen,
  problemformulering, olika metoder
 2. Insamling av forskningsmaterial
 3. Analys av forskningsmaterial
 4. Fördjupning av analys genom att bygga på
  tidigare resultat och kunskap.
 5. Kvalitativa intervjuer och automatiserad
  transskribering.
 6. Forskningsrapport som grupparbete
 7. Survey och utvärdering

Förkunskaper

Analytiska färdigheter som erhållits på tidigare
teoretiska men också praktiska kurser.

Mer information

Obligatorisk närvaro (80%)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 5 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 3 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 57 timmar
 • Självstudier - 60 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

80 % närvaro i lektioner. Studerande ska utföra tre
uppgifter. Instruktioner ges under lektionerna.

Lärare

 • Grönvall John
 • Nylund Mats

Examinator

Räisä Tiina

Antal kursplatser

Ingen begränsning (57 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-09-01 09:15 - 12:00 D4109 Metodik Nylund Mats
2022-09-08 09:15 - 12:00 D4109 Metodik Nylund Mats
2022-09-15 09:15 - 12:00 B518 Metodik Nylund Mats
2022-09-22 09:15 - 12:00 D4106 Metodik Nylund Mats
2022-09-29 09:15 - 12:00 D4109 Metodik Nylund Mats
2022-10-06 09:15 - 12:00 A311 Metodik Nylund Mats
2022-10-13 09:15 - 12:00 D4107-08 Metodik Nylund Mats
2022-10-20 09:15 - 12:00 B518 Metodik Nylund Mats

Kurs och studieplanssökning