Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att lära sig grunderna i
programmering och förstå hur det kan användas med hjälp av
Javascript i webbläsaren.

Läranderesultat

Efter kursen har studenten lärt sig att använda grundläggande
programmering för webbläsaren.

Innehåll

1. Grundkunskaper i programmering
2. Funktioner och klasser
3. Interaktivitet
4. DOM
5. Extern data
6. Multimedia
7. Externa Javascript bibliotek
8. Grundkunskaper 3D och 2D spel

Förkunskaper

HTML, CSS

Mer information

ingen

Litteratur

presenteras senare

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 25 timmar
  • Basgruppsarbete - 5 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 35 timmar
  • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Examinationskrav

Examination 1: Uppgifter
Examination 2: Avslutat projekt
Examination 3: Deadliner

Vikten ligger på utfört arbete enligt angiven deadline. Frånvaro utan
anmälan drar ner vitsordet även om alla uppgifter är inlämnade
inom utsatt tid.

Lärare

Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Törnqvist Jutta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se ARBS

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning