Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet är att stöda examensarbetet. Studerandena skriver och presenterar delar av en vetenskaplig uppsats samt opponerar en annans arbete. Även i övrigt ska studenten aktivt delta i en kritisk och konstruktiv diskussion kring presenterade uppsatser.

Läranderesultat

Studerande lär sig att tänka analytiskt, utveckla och bearbeta en idé inom ramarna för ett akademiskt skriftligt arbete.

Innehåll

Skrivande, presentation, opponering, diskussion, kritik, bearbetning.

Förkunskaper

Proseminarium eller Metodik.

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

-

Litteratur

Rekommenderade kursböcker finns listade på Itslearning.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 33 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
  • Självstudier - 40 timmar
  • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationskrav

Examination 1: Uppgifter och presentationer
Examination 2: Deadliner
Examination 3: Närvaro

Lärare

Räisä Tiina

Examinator

Räisä Tiina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning