Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
 • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande
lär
sig att använda ord- och handböcker och andra
källor för att kontinuerligt förkovra sitt
ordförråd och förbättra sin språkriktighet samt
blir förtrogen med lämpliga språkliga
formuleringar i olika professionella
sammanhang..

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten ha
förvärvat sådana kunskaper i finska som enligt
lagen om de språkkunskaper, som krävs av
offentligt anställda (424/2003)för en tjänst
inom
ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken
högskoleexamen är ett krav, och som behövs med
tanke på studerandens yrkesutövning och
utveckling
i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Terminologi
Språkriktighet och språkvård
Platsansökan och meritförteckning
Meddelanden och rapporter
Arbetslivsterminlogi

Förkunskaper

Kunskapsnivå B1 eller högre
Beskrivning av nivå B1 enligt europeiska
refrensramen för språk:
Förstår längre talsekvenser och det centrala
innehållet i många TV- och
radioprogram om ämnet är bekant och taltempot
normalt. Förstår vanliga texter om
vardagliga företeelser, men krävande texter om
ämnen som är främmande kan vålla
svårigheter. Reder sig i vanliga praktiska
talsituationer och kan skriva enkla
sammanhängande texter om vanliga företeelser,
även om brister i grammatik och
ordförråd ibland kan vålla förståelseproblem.

Mer information

Närvaro på kursen rekommederas varmt.
Zoomlänken till föreläsningarna är
https://arcada.zoom.us/j/68257337068 Extern länk
om det inte är möjligt att komma på campus.
Sista datum för inlämnande av uppgifter är 5.6.2023
kl. 23.50.

Litteratur

Av läraren sammanställt material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 27 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 9 timmar
 • Självstudier - 85 timmar
 • Muntligt test 25.4, 4.5 eller 17.5. - 9 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Arbestansökan och meritförteckning

Examinationskrav

Skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga
prestationer sammanlagt 40 %
Skriftlig tentamen 30 %
Muntligt test 30 %

Lärare

Herva Marja

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning (42 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2023-06-05

Kursanmälningstid

2022-12-16 till 2023-01-10

Examinationsformer

 • 2023-04-18 - Tentamina
 • 2023-01-23 - Rapporter och produktioner
 • 2023-02-13 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-09 12:30 - 15:00 B323 Media- ja kulttuurialan suomi Zoomlänken till föreläsningarna är https://arcada.zoom.us/j/68257337068 om du inte kan komma till campus. Herva Marja
2023-01-16 12:30 - 15:00 B323 Media- ja kulttuurialan suomi Herva Marja
2023-01-23 12:30 - 15:00 B323 Media- ja kulttuurialan suomi Herva Marja
2023-01-30 12:30 - 15:00 B323 Media- ja kulttuurialan suomi Herva Marja
2023-02-06 12:30 - 15:00 B323 Media- ja kulttuurialan suomi Herva Marja
2023-02-13 12:30 - 15:00 B323 Media- ja kulttuurialan suomi Herva Marja
2023-02-20 12:30 - 15:00 B323 Media- ja kulttuurialan suomi Herva Marja
2023-03-13 12:30 - 15:00 B323 Media- ja kulttuurialan suomi Kysy suullisista esityksistä 17.5.! Tawast, Gustafsson? Herva Marja
2023-04-18 13:00 - 16:00 D4106 Media- ja kulttuurialan suomi Tentamen i finska Herva Marja
2023-04-25 12:30 - 16:30 B325 Media- ja kulttuurialan suomi, muntlig test Herva Marja
2023-05-04 12:00 - 17:00 B325 Media- ja kulttuurialan suomi, muntlig test Herva Marja
2023-05-17 12:30 - 14:00 B323 Media- ja kulttuurialan suomi Hej! Föreläsningen i finska hålls idag i rum B 328. Välkommen! Herva Marja

Kurs och studieplanssökning